Bezbojni lakovi


BEZBOJNE PODLOGE

TU0003/00 bezbojna podloga
TU0018/00 bezbojna podloga
TU0020/00 bezbojna podloga
 
BEZBOJNI LAKOVI

TZ4210/00 bez.zavr.lak 10% sjaj
TZ4220/00 bez.zavr.lak 20% sjaj
TZ4240/00 bez.zavr.lak 40% sjaj
TZ4260/00 bez.zavr.lak 60% sjaj
TZ4290/00 bez.zavr.lak 90% sjaj
 
TZ4905/00 bez.zavr.lak 5% sjaj
 
bezbojni lakovi ekstra otporni na habanje
 
TZ 9010 bez.zavr.lak 10% sjaj
TZ 9040 bez.zavr.lak 40% sjaj
 
TZ 6210 bezb.zav.lak 10% sjaj
TZ 6220 bezb.zav.lak 20% sjaj
TZ 6235 bezb.zav.lak 35% sjaj
TZ 6275 bezb.zav.lak 75% sjaj
 
TL 345/00 bezb.zav.lak 100%

 

NS OKOV
Hadži Ruvimova 4
Novi Sad
021/ 543 996